Hlavní obsah

držet

Nedokonavé sloveso

  1. (mít v ruce) haltendržet dítě za rukudas Kind an der Hand halten
  2. (rovnováhu ap.) haltendržet co v tajnostietw. geheim haltendržet rovnováhudie Balance halten
  3. (zabraňovat v pohybu) haltendržet děti domadie Kinder zu Hause halten
  4. (dodržovat) (ein)haltendržet dietuDiät halten
  5. (setrvávat beze změny) haltenHřebík drží ve zdi.Der Nagel hält in der Wand.
  6. (mít ve vlastnictví) halten, besitzen
  7. (rezervovat) haltendržet komu místoj-m den Platz halten
  8. (být zajedno) halten mit j-mdržet spoluzusammenhalten

Vyskytuje se v

huba: Drž hubu!Halt die Klappe/das Maul!

napětí: držet koho v napětíj-n in Atem halten

nazpět: držet se nazpětsich zurückhalten

dieta: držet dietuDiät halten

držet se: držet se zábradlísich am Geländer festhalten

hlídka: držet/mít hlídkudie Wache halten/haben

ochranný: držet nad kým ochrannou rukuüber j-n die schützende Hand halten

pevně: pevně se držet čehosich an etw. festhalten

předloha: držet se předlohysich an die Vorlage halten

přísný: držet přísnou dietustrenge Diät halten

stranou: držet se stranousich abseits halten

tempo: držet tempodas Tempo halten

zábradlí: držet se zábradlísich am Geländer (fest)halten

zkrátka: držet koně zkrátkadas Pferd kurzhalten

doba: držet krok s doboumit der Zeit Schritt halten

jazyk: držet jazyk na uzděseine Zunge im Zaum halten

klíště: držet se koho jako klíštěan j-m wie eine Zecke hängen

krok: držet krok s doboumit der Zeit Schritt halten

palec: držet komu palecj-m den Daumen halten

přibitý: držet jako přibitýniet- und nagelfest sein

přikovaný: držet jako přikovanýniet- und nagelfest sein

pusa: držet pusuden Mund halten

šach: držet koho v šachuj-n in Schach halten

tělo: držet (si) koho od tělasich j-n vom Leib(e) halten

země: držet se při zemiauf der Erde bleiben

zobák: držet zobákden Schnabel halten

zub: držet jazyk za zubyseine Zunge im Zaum halten

držet: držet dítě za rukudas Kind an der Hand halten