Hlavní obsah

dodržovat

Vyskytuje se v

metodický: dodržovat metodické pokynymethodische Anweisungen einhalten

pitný: dodržovat pitný režimeinen Trinkplan einhalten

strikt: etw. strikt befolgenco striktně dodržovat

Grenze: Du musst die Grenzen wahren/beachten.Musíš respektovat/dodržovat hranice.

Regel: die Regeln beachten/übertretendodržovat/porušovat předpisy

Verbot: Verbote befolgendodržovat zákazy