Hlavní obsah

dodržování

Vyskytuje se v

metodický: dodržovat metodické pokynymethodische Anweisungen einhalten

pitný: dodržovat pitný režimeinen Trinkplan einhalten

zajistit: zajistit dodržování zákonůdie Beachtung von Gesetzen sichern

strikt: co striktně dodržovatetw. strikt befolgen

Grenze: Musíš respektovat/dodržovat hranice.Du musst die Grenzen wahren/beachten.

Regel: dodržovat/porušovat předpisydie Regeln beachten/übertreten

Verbot: dodržovat zákazyVerbote befolgen