Hlavní obsah

dodržet

Dokonavé sloveso

  • einhaltendodržet svůj slibsein Versprechen einhalten

Vyskytuje se v

slovo: dodržet své slovosein Wort halten

slib: dodržet slibein Versprechen einhalten

termín: dodržet/překročit termínden Termin einhalten/überschreiten

úmluva: dodržet úmluvudie Verabredung einhalten

planmäßig: etw. planmäßig einhaltendodržet co podle plánu

Wort: sein Wort geben/halten/brechendát/dodržet/porušit své slovo

halten: einen Eid/Schwur haltendodržet přísahu

Termin: einen Termin festsetzen/einhaltenstanovit/dodržet termín