Hlavní obsah

splnit

Dokonavé sloveso

Vyskytuje se v

nákup: splnit plán nákupůden Einkaufsplan erfüllen

očekávání: splnit čí očekáváníj-s Erwartung erfüllen

plán: splnit plánden Plan erfüllen

úkol: splnit úkoleine Aufgabe erfüllen

Versprechen: splnit/porušit svůj slibsein Versprechen erfüllen/brechen

Befehl: odmítnout (splnit) rozkazden Befehl verweigern

Bestimmung: minout se účinkem, nesplnit svůj účelseine Bestimmung verfehlen

erfüllen: splnit slibein Versprechen erfüllen

königlich: splnit královský příkazeinem königlichen Befehl nachkommen

Norm: splnit normudie Norm erfüllen

Wunsch: splnit komu přáníj-m einen Wunsch erfüllen

splnit: splnit čí přáníj-s Wunsch erfüllen