Hlavní obsah

termín

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (splatnosti ap.) der Termin, die Frist(nejzazší) die Deadlinepo termínu zpožděněnach Fristablaufdodržet/překročit termínden Termin einhalten/überschreiten
  2. (odborný název) der Fachausdruck, der Terminuspoužít odborný termíneinen Fachausdruck verwenden

Vyskytuje se v

poznačit si: den Ankunftstermin vormerkenpoznačit si termín příjezdu

rezervovaný: ein gebuchter Terminrezervovaný termín

schválit: einen anderen Termin genehmigenschválit jiný termín

anberaumen: einen Termin anberaumenstanovit termín

Kalender: Ich muss wichtige Termine im Kalender notieren.Musím si poznamenat v kalendáři důležité termíny.

erinnern: j-n an einen Termin erinnernpřipomenout komu termín

hin sein: Bis zu dem Termin ist es noch einige Zeit hin.Do termínu zbývá ještě nějaký čas.

Termin: einen Termin festsetzen/einhaltenstanovit/dodržet termín

vormerken: einen Termin vormerkenzaznamenat termín

termín: nach Fristablaufpo termínu zpožděně