Hlavní obsah

datum

Podstatné jméno, rod střední, podstatné jméno

  • das Datumdatum splatnostidas Fälligkeitsdatumdatum spotřebydas Verfallsdatumdatum narozenídas Geburtsdatum

Vyskytuje se v

data: osobní datadie Personaldaten/Personalangaben/Personalien

integrita: výp. integrita datdie Datenintegrität

kopírování: výp. kopírování datdas Kopieren von c!Daten

nosič: výp. nosič datder Datenträger

podání: datum podánídas Einreichungsdatum

podkladový: podkladová datadie Grundlagendaten

přenos: výp. přenos datdie Datenübertragung

spotřeba: datum spotřebydas Verfallsdatum

vstupní: výp. vstupní datadie Eingabedaten

záloha: výp. záloha datdas Backup, die Sicherungskopie

narození: den/rok/datum/místo narozeníder Geburtstag/das Geburtsjahr/das Geburtsdatum/der Geburtsort

off-line: prohlížet si data off-linedie c!Daten offline anschauen

osobní: persönliche Datenosobní údaje

přehledně: data přehledně uspořádatc!Daten übersichtlich anordnen

příjezd: datum/místo/čas příjezdudas Ankunftsdatum/der Ankunftsort/die Ankunftszeit

špatný: uvést špatná datafalsche c!Daten angeben

uložit: výp. uložit datadie c!Daten (ab)speichern

úmrtí: místo/datum úmrtíder Todesort/das Todesdatum

výstup: výp. výstup datdie Datenausgabe, der (Daten)Output

zálohování: výp. zálohování datdie Datensicherung

austragen: Daten austragenvymazat c!data

ablegen: die Daten in einem Speicher ablegenuložit c!data do paměti

Datum: Welches Datum haben wir heute? – Den vierten (März).Kolikátého je dnes? – Čtvrtého (března).

Platte: Daten auf die Platte speichernuložit c!data na disk

übertragen: die Daten in die Tabelle übertragenzanést c!data do tabulky

datum: datum splatnostidas Fälligkeitsdatum