Hlavní obsah

ablegen

Sloveso

  1. odložit (si), svléci (si) oblečení ap.Willst du nicht ablegen?Nechceš si odložit?
  2. odložit přestat nositdie Trauerkleidung ablegenodložit smuteční šaty
  3. založit dokument ap., položit sluchátko ap.die Daten in einem Speicher ablegenuložit data do paměti
  4. složit, vykonat zkoušku ap., učinit doznání ap.einen Beweis für etw. ablegenpředložit důkaz čehoein Bekenntnis über etw. ablegenvyznat se z čeho

Vyskytuje se v

unter: v bolestech skládat zkouškuunter Schmerzen eine Prüfung ablegen

Eid: složit přísahueinen Eid ablegen

Examen: obstát u zkoušky/složit zkouškudas Examen bestehen/ablegen

absolvovat: absolvovat zkouškudie Prüfung ablegen

účet: skládat účty za co komuj-m über etw. Rechenschaft ablegen

dělat: dělat přijímací zkouškudie Aufnahmeprüfung ablegen

maturita: udělat maturitudas Abitur ablegen

odhodit: odhodit předsudkyVorurteile ablegen

odvrhnout: odvrhnout studSchüchternheit ablegen

postupně: postupně skládat zkouškydie Prüfungen stufenweise ablegen

reparát: udělat reparát z matematikyWiederholungsprüfung in Mathematik ablegen

slib: skládat slibeinen Eid ablegen

sundat: sundat si košilidas Hemd ablegen

udělat: udělat zkouškudie Prüfung bestehen/ablegen

vykonat: vykonat zkouškueine Prüfung ablegen

zkouška: složit zkouškueine Prüfung ablegen

ablegen: Nechceš si odložit?Willst du nicht ablegen?