Hlavní obsah

účet

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (účtenka, faktura) die Rechnung, die Quittungvystavit účetdie Rechnung ausstellenúčet za telefondie Telefonrechnung
  2. (vrub, újma) die Kosten, die Rechenschaftskládat účty za co komuj-m über etw. Rechenschaft ablegen
  3. (v bance ap.) das Kontopřevést/vložit peníze na účetGeld auf ein Konto überweisen/einzahlenvýpis z účtuder Kontoauszugzůstatek na účtuder Kontosaldo, das Kontoguthabenotevřít si účetein Konto eröffnenvýp. zrušit/smazat účetein Konto schließen/löschenpřečerpat účetein Konto überziehen

Vyskytuje se v

běžný: fin. běžný účetlaufendes Konto/laufende Rechnung

clearingový: clearingový účetdas Clearingkonto

eurový: eurový účetdas Eurokonto

příjmový: příjmový bankovní účetdas Einnahmekonto

revizor: revizoři účtůdie Bücherrevisoren

sporožirový: sporožirový účetdas Spargirokonto

spořicí: fin. spořicí účetdas Sparkonto

spořitelní: spořitelní účetdas Sparkassenkonto

úvěrový: úvěrový účetdas Kreditkonto

uživatelský: výp. uživatelský účetdas Benutzerkonto

volaný: hovor na účet volanéhodas R-Gespräch

volat: volat na účet volanéhoein R-Gespräch führen

výpis: fin. výpis z účtuder Kontoauszug

zůstatkový: zůstatkový účetdas Bestandskonto

čerpat: ekon. čerpat peníze z účtuGeld vom Konto abrufen

mastný: platit mastný účeteine gesalzene Rechnung zahlen

odčerpat: odčerpat peníze z účtuGeld vom Konto abziehen

připsat: připsat co na účetetw. aufs Konto gutschreiben

vyrovnat: vyrovnat účeteine Rechnung begleichen

zablokovat: zablokovat účetein Konto sperren (lassen)

zavolat: zavolat na účet volanéhoein R-Gespräch führen

zrušit: zrušit účetein Konto auflösen

belasten: zatížit čí účetj-s Konto belasten

Betrag: účet ve výši 100 eureine Rechnung im Betrag(e) von 100 Euro

einlegen: ukládat peníze na účetGelder auf ein Konto einlegen

irrtümlich: Omylem ten účet zaplatila dvakrát.Sie hat die Rechnung irrtümlich zweimal bezahlt.

Konto: otevřít si účetein Konto eröffnen

nachsehen: zkontrolovat účetdie Rechnung nachsehen

stimmen: Účet nesouhlasí.Die Rechnung stimmt nicht.

gehen: Účet jde na mě.Die Rechnung geht auf mich.

účet: účet za telefondie Telefonrechnung