Hlavní obsah

připsat

Vyskytuje se v

asistence: sich zwei Assists zuschreibensport. připsat si dvě asistence

vrub: einen Betrag zu j-s Lasten schreibenpřipsat částku komu na vrub

připsat: etw. aufs Konto gutschreibenpřipsat co na účet