Hlavní obsah

zapsat

Vyskytuje se v

inventář: zapsat co do inventářeetw. ins Inventar eintragen

zápisník: zapsat si adresu do zápisníkusich eine Adresse ins Notizbuch aufschreiben

dobře: být u koho dobře zapsánbei j-m hoch angeschrieben sein

aufschreiben: zapsat zvláštní zážitky do deníkubesondere Erlebnisse im Tagebuch aufschreiben

Index: zapsat knihu na indexein Buch auf den Index setzen

einschreiben: zapsat své jméno do seznamuseinen Namen in die Liste einschreiben

einzeichnen: zapsat koho do seznamu/na seznamj-n in die/der Liste einzeichnen

Kataster: zapsat do katastruins Kataster eintragen

Kurs: zapsat si kurz španělštinyeinen Kurs in Spanisch belegen

Protokoll: zapsat co do protokoluetw. ins Protokoll aufnehmen