Hlavní obsah

zapsat

Vyskytuje se v

inventář: zapsat co do inventářeetw. ins Inventar eintragen

zápisník: zapsat si adresu do zápisníkusich eine Adresse ins Notizbuch aufschreiben

dobře: být u koho dobře zapsánbei j-m hoch angeschrieben sein