Hlavní obsah

zavolat

Vyskytuje se v

ambulance: eine Ambulanz rufenzavolat ambulanci

: Wenn du zu Hause bist, ruf mich an.Až budeš doma, zavolej mi.

číšník: den Ober rufenzavolat číšníka

jak: Sobald ich ins Hotel gelange, rufe ich dich an.Jak se dostanu do hotelu, zavolám ti.

když: Wenn sie mich anruft, komme ich.Když mi zavolá, přijdu.

-li: Wenn du Zeit hast, ruf mich an.Budeš-li mít čas, zavolej mi.

místo: Statt zu schreiben, ruft er lieber an.Místo aby napsal, raději zavolá.

ne: Ruf mich an, aber nicht morgen.Zavolej mi, ale ne zítra.

opravář: einen Reparateur rufenzavolat opraváře

potřeba: Im Bedarfsfall rufen Sie an.V případě potřeby zavolejte.

strážník: einen Polizisten rufenzavolat strážníka

záchranář: den Rettungsdienst rufenzavolat záchranáře

zatím: Bis jetzt hat er nicht angerufen.Zatím nezavolal.

zavolat si: Ich muss kurz telefonieren.Musím si zavolat.

informace: die Auskunft anrufenzavolat na informace

anrufen: einen Bekannten anrufenzavolat známému

Gelegenheit: Er hatte keine Gelegenheit, mich anzurufen.Neměl možnost mi zavolat.

statt: Statt zu schreiben, ruft er lieber an.Místo aby napsal, raději zavolá.

zavolat: ein R-Gespräch führenzavolat na účet volaného