Hlavní obsah

vyvolat

Vyskytuje se v

reakce: vyvolat alergickou reakcieine allergische Reaktion auslösen

planý: vyvolat planý poplachblinden Alarm auslösen

tabule: vyvolat k tabulian die Tafel rufen

dezent: ein dezentes Lächeln abgewinnenvyvolat decentní úsměv

Tafel: den Schüler an die Tafel rufenvyvolat žáka k tabuli

aufrufen: einen Schüler im Unterricht aufrufenvyvolat žáka ve vyučování