Hlavní obsah

způsobit

Vyskytuje se v

křivda: způsobit křivdu komuj-m Unrecht antun

sedavý: sedavý způsob životasitzende Lebensweise

způsob: způsob platbydie Zahlungsweise

způsob: způsob oznamovacídie Wirklichkeitsform

dialogický: dialogický způsob vyučovánídie dialogische Lehrweise

hmotný: způsobit komu/čemu hmotnou škoduj-m/etw. einen Sachschaden zufügen

několikerý: na několikerý způsobauf mehrere Weisen

otřes: způsobit komu nervový otřesj-s Nervenschock verursachen

oznamovací: ling. oznamovací způsobder Indikativ, die Wirklichkeitsform

primitivní: primitivní způsob životaprimitive Lebensweise

průtah: způsobit průtahyVerschleppungen verursachen

zaběhlý: zaběhlý způsob životagewohnte Lebensart

značný: způsobit značnou škodueinen erheblichen Schaden verursachen

způsob: na způsobnach Art

Art: Das ist die rechte Art und Weise!To je ten správný způsob!

barock: eine barocke Ausdrucksweise habenmít zvláštní způsob vyjadřování

bewirken: Dieses Medikament soll eine Linderung der Schmerzen bewirken.Tento lék má způsobit zmírnění bolestí.

herbeiführen: den Tod herbeiführenzpůsobit smrt

Modus: den Modus der Verhandlung bestimmenurčit způsob jednání

Schaden: j-m (einen) Schaden zufügenzpůsobit komu škodu

Abtrag: j-m/etw. Abtrag tunzpůsobit újmu komu/čemu