Hlavní obsah

otřes

Vyskytuje se v

mozek: die (Ge)Hirnerschütterungmed. otřes mozku

otřes: die Gehirnerschütterungmed. otřes mozku

otřást se: sich vor Angst schüttelnotřást se strachem

základ: an den Grundfesten von etw. rütteln, etw. in seinem Fundament erschütternotřást čím v základech

otřást: j-s Vertrauen erschütternotřást čí důvěrou