Hlavní obsah

základ

Vyskytuje se v

základ: část stavby das Fundament, der Unterbauzáklady

přeměnit: j-n/etw. von Grund auf verändernod základu přeměnit koho/co

shořet: Die Holzhütte ist bis auf die Grundmauern abgebrannt.Dřevěná chata shořela do základů.

anhand: anhand des vorliegenden Tatbestandsna základě skutkové podstaty

aufgrund, auf Grund: auf Grund der Tatsachena základě skutečnosti

Basis: auf einer festen Basis ruhenspočívat na pevném základu

Beschwerde: auf Grund der Beschwerde von j-mna základě čí stížnosti

umwandeln: Beide hatten sich von Grund auf umgewandelt.Obě se od základů změnily.

Untergrund: ein Haus auf festem Untergrund bauenpostavit dům na pevném základu

na základě: aufgrund einer Empfehlungna základě doporučení