Hlavní obsah

přeměnit

Vyskytuje se v

umgestalten: einen Park zu einem Spielplatz umgestaltenpřeměnit park na hřiště

přeměnit: j-n/etw. von Grund auf verändernod základu přeměnit koho/co