Hlavní obsah

změnit

Vyskytuje se v

hovor: změnit téma hovorudas Gesprächsthema wechseln

jídelníček: radikálně změnit jídelníčekseine Ernährung radikal ändern

průběh: změnit se v průběhu časusich im Laufe der Zeit verändern

zásadně: zásadně změnit život komuj-m das Leben gründlich verändern

základ: změnit co od základůetw. von Grund auf ändern

ändern: změnit textden Text ändern

Thema: změnit témadas Thema wechseln

Welt: chtít změnit světdie Welt verändern wollen

daraufhin: V důsledku toho změnil svůj plán.Daraufhin änderte er seinen Plan.

Disposition: Jsme nuceni změnit své plány.Wir sind gezwungen, unsere Dispositionen zu ändern.

eben: To už se holt nezmění.Das ist eben nicht mehr zu ändern.

Schrift: změnit své písmoseine Schrift verstellen

übergehen: Brzy se sněžení změní v déšť.Bald wird der Schnee in Regen übergehen.

umschlagen: Počasí se změnilo.Das Wetter schlug um.

umwandeln: Obě se od základů změnily.Beide hatten sich von Grund auf umgewandelt.

verändern: chtít změnit světdie Welt verändern wollen

Verhalten: změnit své chování vůči komu, ke komusein Verhalten gegen j-n, zu j-m ändern

wandeln: Doba se změnila.Die Zeit hat sich gewandelt.

werden: To se musí změnit.Das muss anders werden.

změnit: Na tom se nedá nic změnit.Daran ist nichts zu ändern.