Hlavní obsah

Thema

Vyskytuje se v

abkommen: odbočit od tématuvom Thema abkommen

choulostivý: choulostivé témaein heikles Thema

odbočit: odbočit od tématuvom Thema abkommen

odchýlit se: odchýlit se od tématuvom Thema abschweifen

přejít: přejít na jiné témazu einem anderen Thema überwechseln

přeskočit: Přeskočil na jiné téma.Er sprang auf ein anderes Thema über.

téma: odbočit od tématuvom Thema abkommen

variace: variace na témaVariationen über ein Thema

vybočit: Částečně vybočil z tématu.Er wich teilweise vom Thema ab.

vykrást: Spisovatel vykradl svému příteli téma.Der Schriftsteller stahl das Thema von seinem Freund.

zajímavý: zajímavé témaein interessantes Thema

zúžit: zúžit téma diplomové prácedas Thema der Diplomarbeit einengen

žhavý: přen. žhavé témaein brennendes Thema

Thema: změnit témadas Thema wechseln