Hlavní obsah

abkommen

Předpony

Einkommen Unterkommen Vorkommen ankommen aufkommen auskommen beikommen daherkommen darumkommen davonkommen dazukommen durcheinanderkommen durchkommen einkommen emporkommen entgegenkommen entkommen fortkommen herankommen heraufkommen herauskommen hereinkommen herkommen herumkommen herunterkommen herüberkommen hinauskommen hineinkommen hinkommen hinwegkommen hinzukommen kommen loskommen mitkommen nachkommen umkommen unterkommen verkommen vorankommen vorbeikommen vorkommen wegkommen weiterkommen wiederkommen zukommen zurückkommen zusammenkommen zuvorkommen übereinkommen überkommen

Vyskytuje se v

abkommen: vom Weg abkommensejít z cesty

freundschaftlich: mit j-m ein freundschaftliches Abkommen treffenuzavřít přátelskou dohodu s kým

dohoda: Münchner AbkommenMnichovská dohoda

odbočit: vom Thema abkommenodbočit od tématu

téma: vom Thema abkommenodbočit od tématu

cesta: vom rechten Weg abkommensejít z cesty