Hlavní obsah

vorkommen

Předpony

Einkommen Unterkommen Vorkommen abkommen ankommen aufkommen auskommen beikommen daherkommen darumkommen davonkommen dazukommen durcheinanderkommen durchkommen einkommen emporkommen entgegenkommen entkommen fortkommen herankommen heraufkommen herauskommen hereinkommen herkommen herumkommen herunterkommen herüberkommen hinauskommen hineinkommen hinkommen hinwegkommen hinzukommen kommen loskommen mitkommen nachkommen umkommen unterkommen verkommen vorankommen vorbeikommen wegkommen weiterkommen wiederkommen zukommen zurückkommen zusammenkommen zuvorkommen übereinkommen überkommen

Vyskytuje se v

vereinzelt: vereinzelt vorkommenojediněle se vyskytovat

spanisch: j-m spanisch vorkommennezdát se, zdát se divný komu

četný: četný výskythäufiges Vorkommen

hojný: hojný výskytein häufiges Vorkommen

ojediněle: ojediněle se vyskytovat kdewo sporadisch vorkommen

sporadický: sporadický výskytsporadisches Vorkommen

vzácně: vyskytovat se jen vzácněnur selten vorkommen