Hlavní obsah

vlastně

Vyskytuje se v

či: či vlastněoder eigentlich

dcera: nevlastní dceradie Stieftochter

dítě: nevlastní dítědas Stiefkind

nevlastní: nevlastní rodičedie Stiefeltern

sestra: nevlastní sestradie Stiefschwester

smysl: ve vlastním/přeneseném smysluim eigentlichen/übertragenen Sinn(e)

syn: nevlastní synder Stiefsohn

vlastní: vlastní vinouaus eigener Schuld

bratr: vlastní/nevlastní bratrleiblicher Bruder/der Stiefbruder

donést: donést si vlastní náčinísich eigenes Werkzeug mitbringen

iniciativa: z vlastní iniciativyaus eigener Initiative

likvidní: vlastnit likvidní akcieliquide Aktien besitzen

majetek: spravovat/vlastnit majetekein Vermögen verwalten/besitzen

matka: vlastní/svobodná/nastávající matkaeigene/alleinerziehende/werdende Mutter

mít: mít vlastní byteine eigene Wohnung besitzen

nebezpečí: na vlastní nebezpečíauf eigene Gefahr

odpovědnost: dělat co na vlastní odpovědnostetw. auf eigene Verantwortung machen

otec: nevlastní/adoptivní otecder Stiefvater/Adoptivvater

ožebračit: ožebračit vlastní rodinueigene Familie ruinieren

podusit: podusit maso ve vlastní šťávěFleisch im eigenen Saft anschmoren

přesvědčení: jednat proti vlastnímu přesvědčenígegen seine Überzeugung handeln

přesvědčit se: přesvědčit se o čem na vlastní očisich von etw. mit eigenen Augen überzeugen

přičinění: vlastním přičiněnímaus eigener Kraft

půle: hrát na vlastní půli hřištěin der eigenen Spielhälfte spielen

režie: ve vlastní režiiauf eigene Kosten

rodič: nevlastní rodičedie Stiefeltern

rozhodnout: co rozhodnout na vlastní zodpovědnostetw. eigenverantwortlich entscheiden

ruka: podepsat se vlastní rukoumit eigener Hand unterschreiben

řada: čistka ve vlastních řadáchSäuberung in den eigenen Reihen

slovo: vylíčit co vlastními slovyetw. mit eigenen Worten schildern

společně: společně vlastnit cogemeinsam besitzen etw.

úsudek: nemít vlastní úsudekkein eigenes Urteil haben

utvořit: utvořit si vlastní názorsich seine eigene Meinung bilden

vlastnit: vlastnit dům/autoein Haus/Auto besitzen

zkušenost: znát co z vlastní zkušenostietw. aus eigener Erfahrung kennen

cesta: jít každý svou vlastní cestouseine eigenen Wege gehen

náklad: koupit co na vlastní nákladyetw. auf eigene Kosten kaufen

noha: postavit se na vlastní nohysich auf eigene Füße stellen

pán: být svým vlastním pánemsein eigener Herr sein

pěst: udělat co na vlastní pěstetw. auf eigene Faust tun

postavit se: postavit se na vlastní nohysich auf eigene Füße stellen

práh: Každý ať si nejprve zamete před vlastním prahem.Jeder kehre vor seiner Tür.

síť: chytit se do vlastní sítěsich im eigenen Netz verstricken

ucho: slyšet co na vlastní ušietw. mit eigenen Ohren hören

zamést: zamést si před vlastním prahemvor eigener Tür kehren