Hlavní obsah

matka

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (rodič) die Muttervlastní/svobodná/nastávající matkaeigene/alleinerziehende/werdende Muttermatka tří dětíMutter von drei Kindern
  2. (zvířecí) die Mutter, das Muttertiervčelí matkadie Bienenkönigin
  3. (pečovatelka, ochránkyně ap.) die Muttermatka představenáMutter Oberin
  4. (matice) die (Schrauben)Mutterkřídlová matkadie Flügelmutter

Vyskytuje se v

nevlastní: nevlastní matkadie Stiefmutter

představená: matka představenáMutter Oberin

svátek: Svátek matekder Muttertag

být: Matka je dnes smutná.Die Mutter ist heute traurig.

jen: Má jenom matku.Er hat nur die Mutter.

jmenovat se: jmenovat se po matcenach der Mutter heißen

myslím: Matka je myslím doma.Die Mutter ist wohl zu Hause.

ohlížet se: Musím se ohlížet na nemocnou matku.Ich muss auf meine kranke Mutter Rücksicht nehmen.

pečlivý: pečlivá matkaeine sorgsame Mutter

podobat se: Podobá se své matce.Sie ähnelt ihrer Mutter., Sie ist ihrer Mutter sehr ähnlich.

promrhat: promrhat dědictví po matcemütterliches Erbe vergeuden

přisát se: Dítě se přisálo matce k prsu.Das Kind hat sich an der Brust der Mutter festgesaugt.

suplovat: suplovat komu matkuj-m die Mutter ersetzen

tulit se: tulit se k matcesich an die Mutter schmiegen

vstříc: běžet vstříc matceseiner Mutter entgegenlaufen

vylekat: vylekat matku k smrtidie Mutter zu Tode erschrecken

vzrušit: Matčin telefonát ji vzrušil.Der Anruf von ihrer Mutter hat sie aufgeregt.

zarmoutit: zarmoutit matkudie Mutter betrüben

zpovídat: Matka mě dlouho zpovídala.Meine Mutter fragte mich lange aus.

alleinerziehend: osamělá matkaalleinerziehende Mutter

ledig: stát se svobodnou matkoueine ledige Mutter werden

mütterlicherseits: babička z matčiny stranydie Oma mütterlicherseits

anstelle, an Stelle: Místo matky přišla dcera.An Stelle der Mutter kam die Tochter.

benennen: pojmenovat dceru po matcedie Tochter nach ihrer Mutter benennen

Ebenbild: Je věrným obrazem své matky.Sie ist das Ebenbild ihrer Mutter.

euer: vaše matkaeu(e)re Mutter

frech: být drzý na svou matkuzu seiner Mutter frech sein

für: Podepsal jsem to za matku.Ich habe es für Mutter unterschrieben.

kleben: Dítě velmi visí na své matce.Das Kind klebt sehr an seiner Mutter.

Mutter: nastávající matkaeine werdende Mutter

prachtvoll: Je skvělá matka.Sie ist eine prachtvolle Mutter.

Vorsicht: Opatrnost je matka moudrosti!hovor. žert. Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste!

matka: včelí matkadie Bienenkönigin