Hlavní obsah

přesvědčení

Podstatné jméno, rod střední, podstatné jméno

  • die Überzeugung, das Kredojednat proti vlastnímu přesvědčenígegen seine Überzeugung handelnmluvit o čem s přesvědčenímmit Überzeugung von etw. sprechen

Vyskytuje se v

přesvědčený: přesvědčený katolíkder Erzkatholik

odklonit se: odklonit se od svého přesvědčenísich von seiner Überzeugung abkehren

opak: přesvědčit koho o opakuj-n vom Gegenteil überzeugen

osobně: osobně se přesvědčitsich persönlich/selbst überzeugen

pokoušet se: Pokoušeli se ho přesvědčit.Sie versuchten, ihn zu überzeugen.

přesvědčit se: přesvědčit se o čem na vlastní očisich von etw. mit eigenen Augen überzeugen

durch: přesvědčit koho argumentyj-n durch Argumente überzeugen

kämpfen: bojovat za své přesvědčenífür seine Überzeugung kämpfen

Kunst: umění přesvědčitdie Kunst des Überzeugens

felsenfest: být o čem skálopevně přesvědčenýfelsenfest von etw. überzeugt sein

überzeugen: přesvědčit koho o pravděj-n von der Wahrheit überzeugen

vertreten: hájit své přesvědčeníseine Überzeugung vertreten

verunsichern: znejistit koho v jeho přesvědčeníj-n in seiner Überzeugung verunsichern

přesvědčení: jednat proti vlastnímu přesvědčenígegen seine Überzeugung handeln