Hlavní obsah

přesvědčení

Podstatné jméno, rod střední, podstatné jméno

  • die Überzeugung, das Kredojednat proti vlastnímu přesvědčenígegen seine Überzeugung handelnmluvit o čem s přesvědčenímmit Überzeugung von etw. sprechen

Vyskytuje se v

přesvědčený: přesvědčený katolíkder Erzkatholik

odklonit se: odklonit se od svého přesvědčenísich von seiner Überzeugung abkehren

opak: přesvědčit koho o opakuj-n vom Gegenteil überzeugen

osobně: osobně se přesvědčitsich persönlich/selbst überzeugen

pokoušet se: Pokoušeli se ho přesvědčit.Sie versuchten, ihn zu überzeugen.

přesvědčený: přesvědčený stoupenec koho/čehoein überzeugter Anhänger von j-m/etw.

přesvědčit se: přesvědčit se o čem na vlastní očisich von etw. mit eigenen Augen überzeugen

durch: j-n durch Argumente überzeugenpřesvědčit koho argumenty

kämpfen: für seine Überzeugung kämpfenbojovat za své přesvědčení

Kunst: die Kunst des Überzeugensumění přesvědčit

felsenfest: felsenfest von etw. überzeugt seinbýt o čem skálopevně přesvědčený

überzeugen: j-n von der Wahrheit überzeugenpřesvědčit koho o pravdě

vertreten: seine Überzeugung vertretenhájit své přesvědčení

verunsichern: j-n in seiner Überzeugung verunsichernznejistit koho v jeho přesvědčení