Hlavní obsah

Kunst

Vyskytuje se v

Regel: podle všech pravidel, předpisově, jak se patří po všech stránkách správněnach allen Regeln der Kunst

schwarz: černé umění, černá magiedie Schwarze Kunst

halb: napůl umění, napůl vědahalb Kunst, halb Wissenschaft

Bereich: být činný v oblasti uměníim Bereich der Kunst tätig sein

múzický: múzické uměnídie musische Kunst

naivní: výtv. naivní uměnínaive Kunst

užitý: užité uměníangewandte Kunst

výtvarný: Akademie výtvarných uměnídie Akademie der bildenden Künste

dramatický: dramatické uměnídramatische Kunst

klenot: klenot českého uměníein Juwel der tschechischen Kunst

kumšt: To není žádný kumšt.Das ist keine Kunst.

liberalismus: liberalismus v uměníder Liberalismus in der Kunst

rozkvět: rozkvět uměníder Aufschwung der Kunst

umění: To není žádné umění.Das ist keine Kunst.

válečnický: válečnické uměníkriegerische Kunst

zájem: mít zájem o uměníInteresse an Kunst haben

Kunst: umění a kulturaKunst und Kultur