Hlavní obsah

Kultur

Die, podstatné jméno~, ~en

  1. kultura, civilizace
  2. kultura, vzdělanostdie Kultur der alten Inkaskultura starých Inků
  3. kultivovanost hlasu, člověka ap., kultura vystupování ap.ein Mensch von Kulturkultivovaný člověk
  4. zeměd., zahrad.kultivace půdy

Vyskytuje se v

bytový: die Wohnkulturbytová kultura

masový: die Massenkulturmasová kultura

stolování: die Tafelkulturkultura stolování

tkáňový: die Gewebekulturtkáňová kultura

hmotný: die materielle c!Kulturhmotná kultura

islámský: islamische c!Kulturislámská kultura

vzdělanost: západní vzdělanostdie westliche Kultur

zpustošit: die einheimische c!Kultur verwüstenzpustošit domorodou kulturu

Kultur: c!kultura starých Inkůdie Kultur der alten Inkas

Kunst: umění a c!kulturaKunst und Kultur

Studium: studium starých c!kulturdas Studium alter Kulturen

kultura: die Sprachkulturling. kultura řeči