Hlavní obsah

Bildung

Vyskytuje se v

právo: právo na práci/na vzděláníRecht auf Arbeit/Bildung

vzdělání: doplnit si vzdělánídie Bildung ergänzen

zaostat: zaostat ve vzděláníin der Bildung zurückbleiben