Hlavní obsah

bilden

Vyskytuje se v

bilden: sich bildentvořit se, utvářet se mračna, krystaly ap.

einbilden: Du bist nicht krank. – Das bildest du dir nur ein.Ty nejsi nemocný. – To si jen namlouváš.

Reihe: eine Reihe bilden(u)tvořit řadu

Rost: Auf dem Blech bildet sich Rost.Na plechu se vytváří rez.

lepší: einen besseren Durchschnitt bildentvořit lepší průměr

okolo: einen Kreis um j-n/etw. bildenvytvořit okolo koho/čeho kruh

organický: ein organisches Ganzes bildentvořit organický celek

párovat se: Die Tänzer bilden Paare.Tanečníci se párují.

prostý: einfache Sätze bildentvořit prosté věty

řada: eine Linie bildenutvořit řadu

utvořit: ein neues Wort bildenutvořit nové slovo

utvořit se: Auf der Haut haben sich Blasen gebildet.Na kůži se utvořily puchýře.

vytvořit: die Regierung bildenvytvořit vládu

vzdělaný: akademisch gebildetakademicky vzdělaný

obraz: im Bilde seinbýt v obraze

Bild: über etw. Akk im Bild(e) seinbýt v obraze o čem