Hlavní obsah

bilden

Vyskytuje se v

Bild: über etw. Akk im Bild(e) seinbýt v obraze o čem

einbilden: Du bist nicht krank. – Das bildest du dir nur ein.Ty nejsi nemocný. – To si jen namlouváš.

einbilden: Was bildet er sich eigentlich ein!Co si vlastně (o sobě) myslí!

einbilden: Sie bildete sich viel auf ihre Schönheit ein.Hodně si o sobě myslela, protože byla krásná.

Reihe: eine Reihe bilden(u)tvořit řadu

Rost: Auf dem Blech bildet sich Rost.Na plechu se vytváří rez.

lepší: tvořit lepší průměreinen besseren Durchschnitt bilden

okolo: vytvořit okolo koho/čeho kruheinen Kreis um j-n/etw. bilden

organický: tvořit organický celekein organisches Ganzes bilden

párovat se: Tanečníci se párují.Die Tänzer bilden Paare.

prostý: tvořit prosté větyeinfache Sätze bilden

řada: utvořit řadueine Linie bilden

utvořit: utvořit nové slovoein neues Wort bilden

utvořit: utvořit si vlastní názorsich seine eigene Meinung bilden

utvořit: Děti utvořily kruh.Die Kinder bildeten einen Kreis.

utvořit se: Na kůži se utvořily puchýře.Auf der Haut haben sich Blasen gebildet.

vytvořit: vytvořit vládudie Regierung bilden

vzdělaný: akademicky vzdělanýakademisch gebildet

obraz: být v obrazeim Bilde sein