Hlavní obsah

schulen

Sloveso

  1. školit, cvičit, vzdělávatj-n politisch schulenškolit koho politickydurch Auswendiglernen das Gedächtnis schulencvičit paměť memorováním
  2. cvičit, drezírovat zvíře

Vyskytuje se v

anmelden: sich bei einer Schule anmeldenpřihlásit se do školy

aus: aus der Schuleze školy

in: in der Schule Erfolg habenmít úspěch ve škole

zu: zur Schule gehenjít do školy

abgehen: von der Schule abgehenodejít ze školy

abholen: die Tochter von der Schule abholenvyzvednout dceru ze školy

abmelden: seinen Sohn von der Schule abmeldenodhlásit syna ze školy

bei: sich bei der Schule treffenpotkat se u školy

besuchen: die Schule/Universität besuchenchodit do školy/na univerzitu

durchmachen: eine Schule durchmachenvychodit školu

fahren: zur Arbeit/Schule fahrenjet do práce/školy

kommen: aus der Schule kommenpřijít ze školy

rangeln: Die Kinder rangelten in der Schule.Děti se ve škole tahaly.

schulen: j-n politisch schulenškolit koho politicky

versagen: Die Schule hat total versagt.Škola totálně selhala.

verschlafen: Er kam zu spät zur Schule, weil er verschlafen hat.Přišel pozdě do školy, protože zaspal.

verweisen: j-n von der Schule verweisenvyloučit ze školy koho

škola: höhere/mittlere Schule, die Mittelschulestřední škola

flákat: die Schule schwänzenflákat školu

chodit: in die Schule gehenchodit do školy

chybět: in der Schule fehlenchybět ve škole

jít: in die Schule gehenjít do školy

místo: Anstatt zur Schule ging er zum Arzt.Místo do školy šel k lékaři.

odchod: Er erwägt den Abgang von der Schule.Zvažuje odchod ze školy.

odvézt: die Kinder in die Schule fahrenodvézt děti do školy

pádit: in die Schule stürmenpádit do školy

patron: der Schirmherr der Schulepatron školy

pokud: Soweit ich weiß, sollst du in der Schule sein.Pokud vím, máš být ve škole.

přijít: in die Schule eine Stunde später kommenpřijít do školy o hodinu později

slézt se: sich mit j-m vor der Schule treffenslézt se před školou s kým

stačit: Er kommt in der Schule nicht nach.Nestačí ve škole.

školit: Mitarbeiter schulenškolit pracovníky

trousit se: Die Schüler kommen einzeln aus der Schule.Žáci se trousí ze školy.

ulévat se: Seit einer Woche schwänzt er die Schule.Už týden se ulévá ze školy.

vycvičit: das Gedächtnis schulenvycvičit (si) paměť

vyhrnout se: Die Kinder sind aus der Schule hinausgeströmt.Děti se vyhrnuly ze školy.

vychodit: Er lief drei Schulen durch.Vychodil tři školy.

vylít: Er wurde von der Schule geschmissen.Vylili ho ze školy.

vyloučit: von der Schule verwiesen werdenbýt vyloučen ze školy

vyškolit: Personal schulenvyškolit personál

vyzvednout: Kannst du die Kinder von der Schule abholen?Můžeš vyzvednout děti ze školy?

zavést: das Kind in die Schule bringenzavést dítě do školy

znemožnit: j-n in der Schule unmöglich machenznemožnit koho ve škole

Schule: bei j-m in die Schule gehenjít do učení ke komu