Hlavní obsah

schulen

Sloveso

  1. školit, cvičit, vzdělávatj-n politisch schulenškolit koho politickydurch Auswendiglernen das Gedächtnis schulencvičit paměť memorováním
  2. cvičit, drezírovat zvíře

Vyskytuje se v

anmelden: sich bei einer Schule anmeldenpřihlásit se do školy

aus: aus der Schuleze školy

in: in der Schule Erfolg habenmít úspěch ve škole

zu: zur Schule gehenjít do školy

abgehen: von der Schule abgehenodejít ze školy

abholen: die Tochter von der Schule abholenvyzvednout dceru ze školy

abmelden: seinen Sohn von der Schule abmeldenodhlásit syna ze školy

bei: sich bei der Schule treffenpotkat se u školy

besuchen: die Schule/Universität besuchenchodit do školy/na univerzitu

durchmachen: eine Schule durchmachenvychodit školu

fahren: zur Arbeit/Schule fahrenjet do práce/školy

kommen: aus der Schule kommenpřijít ze školy

rangeln: Die Kinder rangelten in der Schule.Děti se ve škole tahaly.

schulen: j-n politisch schulenškolit koho politicky

versagen: Die Schule hat total versagt.Škola totálně selhala.

verschlafen: Er kam zu spät zur Schule, weil er verschlafen hat.Přišel pozdě do školy, protože zaspal.

verweisen: j-n von der Schule verweisenvyloučit ze školy koho

Schule: bei j-m in die Schule gehenjít do učení ke komu