Hlavní obsah

besuchen

Sloveso

  1. navštívit přátele ap.Ich wollte dich am Wochenende besuchen.Chtěl jsem tě navštívit o víkendu.
  2. navštívit pracovně
  3. navštívit výstavu ap., jít do divadla, kostela ap.eine Ausstellung besuchennavštívit výstavuden Gottesdienst besuchenjít na bohoslužbu
  4. etw. Akk chodit kam do školy ap., navštěvovat co kurz ap.die Schule/Universität besuchenchodit do školy/na univerzitu

Vyskytuje se v

fleißig: etw. fleißig besuchenvytrvale navštěvovat co

flüchtig: j-m einen flüchtigen Besuch abstattenzastavit se u koho (na návštěvě)

abstatten: j-m einen Besuch abstattennavštívit koho

beehren: j-n mit seinem Besuch beehrenpoctít koho návštěvou

Besuch: bei j-m zu/auf Besuch seinbýt na návštěvě u koho

falls: Falls er nach Prag kommt, besucht er uns.Pokud přijede do Prahy, navštíví nás.

Galerie: eine Galerie besuchennavštívit galerii

ihnen: Heute gehen wir zu ihnen zu Besuch.Dnes k nim půjdeme na návštěvu.

indem: Du kannst ihm eine Freude bereiten, indem du ihn auch einmal besuchst.Můžeš mu udělat radost tím, že jej také někdy navštívíš.

letzt(er,e,es): bei unserem letzten Besuchpři naší poslední návštěvě

machen: einen Besuch bei j-m machennavštívit koho

reservieren: ein Zimmer für einen Besuch reservierenrezervovat pokoj pro návštěvu

verbinden: den Besuch des Arztes mit dem Einkaufen verbindenspojit návštěvu lékaře s nákupem

Vorlesung: Vorlesungen bei Professor Meier besuchennavštěvovat přednášky profesora Meiera

čekat: einen Besuch am Abend erwartenčekat večer návštěvu

četnost: die Häufigkeit der Besuchečetnost návštěv

formální: j-m einen formellen Besuch abstattenvykonat formální návštěvu koho, u koho

internista: einen Internisten besuchennavštívit internistu

každodenně: j-n/etw. täglich besuchenkaždodenně navštěvovat koho/co

muzeum: der Besuch eines Museumsnávštěva muzea

načas: j-n/etw. auf kurze Zeit besuchennačas navštívit koho/co

najindy: den Besuch auf ein andermal verschiebenodložit návštěvu najindy

návštěva: netter Besuchmilá návštěva

nevhod: unpassend zu Besuch kommenpřijít na návštěvu nevhod

oběhnout: Du musst alle wichtigen Leute besuchen.Musíš oběhnout důležité lidi.

přednáška: die Vorlesungen besuchennavštěvovat přednášky

přijmout: den Besuch herzlich empfangenpřijmout návštěvu srdečně

přilít: dem Besuch Tee nachgießenpřilít návštěvě čaj

škola: die Schule besuchen, zur Schule gehenchodit do školy

taneční: die Tanzstunden besuchenchodit do tanečních

třída: die achte Klasse besuchenchodit do osmé třídy

uvítat: den Besuch am Flughafen empfangenuvítat návštěvu na letišti

vzácný: Welch seltener Besuch!To je ale vzácná návštěva!

besuchen: Ich wollte dich am Wochenende besuchen.Chtěl jsem tě navštívit o víkendu.