Hlavní obsah

škola

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (vzdělávací instituce) die Schulechodit do školydie Schule besuchen, zur Schule gehenvyloučit koho ze školyj-n von der Schule verweisenmateřská školader Kindergartenzákladní školadie Grundschulestřední školahöhere/mittlere Schule, die Mittelschule
  2. (školní budova) die Schule, das Schulgebäude
  3. (výuka) der Unterricht, die Schulechodit za školudie Schule schwänzenbýt po školenachsitzen

Vyskytuje se v

herecký: herecká školadie Schauspielschule

hotelový: hotelová školadie Hotelfachschule

hudební: hudební nástroj/školadas Musikinstrument/die Musikschule

internátní: internátní školadas Internat, die Internatsschule

jazykový: jazyková školadie Sprachschule

lesnický: lesnická školadie Forstschule

mateřský: mateřská školader Kindergarten

poddůstojnický: poddůstojnická školadie Unteroffizierschule

potápění: škola potápěnídie Tauchschule

příroda: škola v přírodědas Schullandheim

ředitel: ředitel banky/školyder Bankdirektor/Rektor

výběrový: výběrová školadie Eliteschule

vysoký: vysoká školadie Hochschule

zahradnický: zahradnická školadie Gartenbauschule

základní: základní školadie Grundschule

zvláštní: zvláštní školadie Sonderschule

žák: žák základní školyder Grundschüler

flákat: flákat školudie Schule schwänzen

chodit: chodit do školyin die Schule gehen

chybět: chybět ve školein der Schule fehlen

jít: jít do školyin die Schule gehen

místo: Místo do školy šel k lékaři.Anstatt zur Schule ging er zum Arzt.

odchod: Zvažuje odchod ze školy.Er erwägt den Abgang von der Schule.

odvézt: odvézt děti do školydie Kinder in die Schule fahren

pádit: pádit do školyin die Schule stürmen

patron: patron školyder Schirmherr der Schule

pokud: Pokud vím, máš být ve škole.Soweit ich weiß, sollst du in der Schule sein.

povinný: školou povinné dítěein schulpflichtiges Kind

praxe: praxe na základních školáchdas Praktikum in Grundschulen

přeřadit: přeřadit dítě do jiné školydas Kind umschulen

přijít: přijít do školy o hodinu pozdějiin die Schule eine Stunde später kommen

přijmout: přijmout koho na vysokou školuj-n an die Hochschule aufnehmen

skloubit: skloubit vrcholový sport se studiem na vysoké školeden Leistungssport mit dem Hochschulstudium verbinden

slézt se: slézt se před školou s kýmsich mit j-m vor der Schule treffen

stačit: Nestačí ve škole.Er kommt in der Schule nicht nach.

trousit se: Žáci se trousí ze školy.Die Schüler kommen einzeln aus der Schule.

učitelka: učitelka mateřské školydie Kindergärtnerin, die Erzieherin im Kindergarten

ulévat se: Už týden se ulévá ze školy.Seit einer Woche schwänzt er die Schule.

vyhrnout se: Děti se vyhrnuly ze školy.Die Kinder sind aus der Schule hinausgeströmt.

vychodit: Vychodil tři školy.Er lief drei Schulen durch.

vylít: Vylili ho ze školy.Er wurde von der Schule geschmissen.

vyloučit: být vyloučen ze školyvon der Schule verwiesen werden

vyzvednout: Můžeš vyzvednout děti ze školy?Kannst du die Kinder von der Schule abholen?

zavést: zavést dítě do školydas Kind in die Schule bringen

znemožnit: znemožnit koho ve školej-n in der Schule unmöglich machen

dostat: dostat dobrou školueine gute Erziehung bekommen

anmelden: přihlásit se do školysich bei einer Schule anmelden

aus: ze školyaus der Schule

in: mít úspěch ve školein der Schule Erfolg haben

schulpflichtig: ve školou povinném věkuim schulpflichtigen Alter

zu: jít do školyzur Schule gehen

abgehen: odejít ze školyvon der Schule abgehen

abholen: vyzvednout dceru ze školydie Tochter von der Schule abholen

abmelden: odhlásit syna ze školyseinen Sohn von der Schule abmelden

Abschluss: nemít dokončenu (žádnou) školukeinen Abschluss haben

bei: potkat se u školysich bei der Schule treffen

besuchen: chodit do školy/na univerzitudie Schule/Universität besuchen

durchmachen: vychodit školueine Schule durchmachen

fahren: jet do práce/školyzur Arbeit/Schule fahren

Hochschule: Studuje na vysoké škole.Sie studiert an einer Hochschule.

kommen: přijít ze školyaus der Schule kommen

Lehrer: být učitelem přírodovědy na základní školeLehrer für Naturkunde an einer Grundschule sein

nachsitzen: nechat žáky po školedie Schüler nachsitzen lassen

rangeln: Děti se ve škole tahaly.Die Kinder rangelten in der Schule.

Schule: jít/chodit do školyzur/in die Schule gehen

versagen: Škola totálně selhala.Die Schule hat total versagt.

verschlafen: Přišel pozdě do školy, protože zaspal.Er kam zu spät zur Schule, weil er verschlafen hat.

verweisen: vyloučit ze školy kohoj-n von der Schule verweisen

škola: mateřská školader Kindergarten