Hlavní obsah

Abschluss

Der, podstatné jméno~es, -ü-e

  1. uzávěr láhve ap.ein luftdichter Abschlussvzduchotěsný uzávěr
  2. (ozdobný) lem tapety ap.
  3. konec, ukončení, závěr výzkumu ap.etw. zum Abschluss bringendovést ke konci, skončit, uzavřít co
  4. hovor.závěrečná zkouškakeinen Abschluss habennemít dokončenu (žádnou) školu
  5. uzavření, sjednání smlouvy, obchodu ap.

Vyskytuje se v

gelangen: dospět k závěruzum Abschluss gelangen

kommen: uzavřít se, skončit jednání ap.zum Abschluss kommen

závěr: na závěr sezónyzum Abschluss der Saison

Abschluss: vzduchotěsný uzávěrein luftdichter Abschluss