Hlavní obsah

závěr

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (konec) der (Ab)Schluss, das EndeNa závěr ještě jedna otázka.Zum Schluss noch eine Frage.na závěr sezónyzum Abschluss der Saisonblížit se k závěrusich dem Abschluss nähern
  2. (kadence) die (Schluss)Kadenz
  3. (konečný úsudek) der Schluss, die (Schluss)Folgerungdospět k závěruzu einem Schluss kommenvyvodit závěr z čehoeine Folgerung aus etw. ziehen

Vyskytuje se v

bonbonek: jako bonbonek na závěr čehoals Bonbon zum Schluss etw. Gen

závěrem: Ještě pár slov závěrem.Gestatten Sie abschließend noch ein paar Worte.