Hlavní obsah

konec

Vyskytuje se v

rok: konec rokudas Jahresende

: zůstat až do koncebis zum Schluss bleiben

do: (až) do konce(bis) zu Ende

dolejší: dolejší konecunteres Ende

dotáhnout: dotáhnout co do konceetw. zu Ende bringen

koncem: koncem 18. stoletízu/am Ende des 18. Jahrhunderts

opačný: bydlet na opačném konci městaam entgegengesetzten Ende der Stadt wohnen

prospat: Prospal konec filmu.Er verschlief das Ende des Films.

rychlý: rychlý konecschnelles/rasches Ende

samotný: na samotném konci vesniceam gleichen Ende des Dorfes

být: být u konce (se silami)(mit den Kräften) am Ende sein

jiný: vzít co z jiného konceetw. anders anpacken

špatný: vzít co za špatný konecetw. am falschen Ende anfassen

vzít: vzít co za pravý konecetw. am richtigen Ende anfassen

začátek: začátek konceder Anfang vom Ende

auf: ke konciauf das Ende zu

schroff: vzít nečekaný konecein schroffes Ende nehmen

zu: na konec, na koncizum Schluss

Abschluss: dovést ke konci, skončit, uzavřít coetw. zum Abschluss bringen

anhören: poslechnout si koncert do konce(sich) ein Konzert zu Ende anhören

aufheben: Necháváš si to nejlepší vždycky na konec.Du hebst dir das Beste immer bis zum Schluss auf.

denken: domyslet co do konceetw. zu Ende denken

Ende: na konci města/uliceam Ende der Stadt/Straße

Feierabend: Teď už je ale konec!, Dost!hovor. Jetzt ist aber Feierabend!

jäh: vzít náhlý konecein jähes Ende nehmen

nehmen: nebrat koncekein Ende nehmen

Nerv: být s nervy u koncemit den Nerven herunter/am Ende/fertig sein

Saison: Sezona se chýlí ke konci.Die Saison läuft aus.

Schluss: Je konec.Es ist Schluss.

um sein: Přestávka je u konce.Die Pause ist um.

konec: konec světadas Weltende