Hlavní obsah

začátek

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (doba vzniku) der Anfang, der Beginnna začátku 90. letzu Beginn der neunziger JahreKaždý začátek je těžký.Aller Anfang ist schwer.od samého začátkuvon Beginn an
  2. (okraj) der Anfang, der Beginn
  3. (první část) der Beginn, der Anfangna začátku hryam Anfang/zu Beginn des Spielesna začátku lednaAnfang Januarzačátek vyučováníder Unterrichtsbeginn

Vyskytuje se v

na: am Anfang der Vorstellungna začátku představení

rok: zu Beginn/am Ende dieses Jahreszačátkem/koncem tohoto roku

slibný: ein vielversprechender Anfang/Schriftstellerslibný začátek/spisovatel

únor: Anfang Februarna začátku února

zpozdit: den Anfang einer Vorstellung verzögernzpozdit začátek představení

těžký: Aller Anfang ist schwer.Každý začátek je těžký.

bei: bei Beginn der Vorlesungna začátku přednášky

vorn(e): wieder von vorn(e) mit etw. anfangen (müssen)(muset) začít s čím znovu od začátku

zu: zu Beginnna začátek, na začátku

Anfang: am/zu Anfangna/ze začátku

Eingang: am Eingang der Zeremoniena začátku ceremonie

Einleitung: zur/als Einleitungna úvod/začátek

Start: wirtschaftlicher Starthospodářský začátek

voranstellen: einem Vortrag einige Bemerkungen voranstellenuvést na začátku přednášky pár poznámek

Woche: Anfang der Wochezačátek týdne

začátek: der Unterrichtsbeginnzačátek vyučování