Hlavní obsah

těžký

Přídavné jméno

  1. (hodně vážící) schwer, Schwer-, schwergewichtigNesmíš nosit nic těžkého.Du darfst nichts Schweres tragen.těžký průmysldie Schwerindustrie
  2. (silný, intenzivní) schwer, Schwer-těžká nemoceine schwere Krankheittěžký kuřákein schwerer Raucher
  3. (přísný) schwer
  4. (namáhavý) schwierig, hart, schwerJe pro mne těžké...Es fällt mir schwer...
  5. (tíživý) schwertěžká hodinka kohoj-s schwere Stunde

Vyskytuje se v

průmysl: die Leichtindustrie/Schwerindustrielehký/těžký průmysl

deprese: Symptome einer schweren Depressionpříznaky těžké deprese

nesmírně: eine ungeheuer schwere Entscheidungnesmírně těžké rozhodnutí

nezvyklý: nicht an schwere Arbeit gewöhntnezvyklý na těžkou práci

rozvoj: der Aufschwung der Schwerindustrierozvoj těžkého průmyslu

vzdorovat: dem schweren Schicksal trotzenvzdorovat těžkému osudu

vzepřít: einen schweren Koffer hochstemmenvzepřít těžký kufr

začátek: Aller Anfang ist schwer.Každý začátek je těžký.

zápasit: mit einer schweren Krankheit ringenzápasit s těžkou nemocí

období: eine schwere Zeit hinter sich habenmít za sebou těžké období

hinter: Er hat eine schwere Zeit hinter sich.Má za sebou těžké období.

Los: ein schweres Los habenmít těžký úděl

schwer: schwer wie Blei seinbýt těžký jako olovo

Depression: Er leidet unter schweren Depressionen.Trpí těžkými depresemi.

durchbeißen: Es waren schwere Zeiten, aber wir haben uns durchgebissen.Byly to těžké časy, ale protloukli jsme se.

lasten: Der schwere Rucksack lastete auf seinem Rücken.Těžký batoh ho tížil na zádech.

ruhen: Er ruht nach der harten Arbeit.Odpočívá po těžké práci.

tragen: nicht schwer tragen dürfennesmět nosit nic těžkého ze zdravotních důvodů

und: Ich werde die Prüfung bestehen, und wenn sie noch so schwer ist!Zkoušku udělám, i když je tak těžká!

Unfall: einen schweren Unfall erleidenutrpět těžký úraz

verunglücken: mit dem Auto schwer verunglückenmít těžkou autonehodu

těžký: die Schwerindustrietěžký průmysl