Hlavní obsah

slabý

Vyskytuje se v

prsa: přen. být slabý na prsaschwach auf der Brust sein

sloveso: silná/slabá slovesastarke/schwache Verben

osvětlení: slabé/denní/umělé/slavnostní osvětleníschwache/tägliche/künstliche/festliche Beleuchtung

chvilka: ve slabé chvilcein einer schwachen Stunde

dünn: nur einen dünnen Kaffee trinkenpít jen slabou kávu

Charakter: einen schwachen/starken Charakter habenmít slabý/silný charakter

Leistung: eine schwache Leistung erbringenpodat slabý výkon

schlapp: sich schlapp fühlencítit se slabý

Schwäche: seine Schwächen kennenznát své slabé stránky

Strahl: ein dünner Strahlslabý proud