Hlavní obsah

chvilka

Vyskytuje se v

světlý: helle Momentesvětlé chvilky

vyprovodit: Warte mal, ich begleite dich.Počkej chvilku, vyprovodím tě.

zahálet: Er geht nie müßig.Nezahálí ani chvilku.

Augenblick: Wartet einen Augenblick, bitte!Počkejte chvilku, prosím!

dauern: Ein Weilchen wird es schon noch dauern.Chvilku to ještě potrvá.

Stündchen: Sie wollte nur auf ein Stündchen kommen.Chtěla se stavit jen na chvilku.

chvilka: Er wird hier in einem Augenblick sein.Bude tu za chvilku.