Hlavní obsah

moment

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (okamžik) der Moment, der Augenblick, der Zeitpunktv rozhodujícím momentěim entscheidenden Augenblickv posledním momentěim letzten AugenblickMoment, prosím!Einen Moment, bitte!
  2. kniž.(činitel, hledisko) das Moment
  3. (fyzikální veličina) das Moment

Vyskytuje se v

přechodový: fyz. přechodový momentdas Übergangsmoment

světlý: helle Momentesvětlé chvilky

chvíle: Kannst du einen Moment warten?Můžeš chvíli počkat?

osudný: schicksalhafte Momente des Lebensosudné okamžiky života

rozevřít se: Der Fallschirm hat sich im letzten Moment geöffnet.Padák se v poslední chvíli rozevřel.

rozmyslet si: Im letzten Moment hat er sich es anders überlegt.Na poslední chvíli si to rozmyslel.

vyrušit: Dürfte ich (euch) für einen Moment stören?Mohl bych (vás) na chvíli vyrušit?

poslední: etw. im letzten Moment machendělat co na poslední chvíli

Moment: im Momentteď, nyní

Augenblick: Okamžik/Moment prosím!(Einen) Augenblick bitte!

geeignet: im geeigneten Momentv příhodném okamžiku

verbinden: Moment, bitte, ich verbinde Sie (mit ihm)!Moment, prosím, spojím vás (s ním)!

moment: v rozhodujícím momentěim entscheidenden Augenblick