Hlavní obsah

chvilka

Vyskytuje se v

světlý: světlé chvilkyhelle Momente

vyprovodit: Počkej chvilku, vyprovodím tě.Warte mal, ich begleite dich.

zahálet: Nezahálí ani chvilku.Er geht nie müßig.

Augenblick: Počkejte chvilku, prosím!Wartet einen Augenblick, bitte!

dauern: Chvilku to ještě potrvá.Ein Weilchen wird es schon noch dauern.

Stündchen: Chtěla se stavit jen na chvilku.Sie wollte nur auf ein Stündchen kommen.

chvilka: Bude tu za chvilku.Er wird hier in einem Augenblick sein.