Hlavní obsah

Augenblick

Der, podstatné jméno~(e)s, ~e

  • okamžik, moment, chvilka(Einen) Augenblick bitte!Okamžik/Moment prosím!Wartet einen Augenblick, bitte!Počkejte chvilku, prosím!im richtigen Augenblickve správném okamžiku

Vyskytuje se v

binnen: během několika málo okamžikůbinnen weniger Augenblicke

richtig: přijít ve správném okamžikuim richtigen Augenblick kommen

entschuldigen: Omluvte mne prosím na okamžik.Entschuldigen Sie mich bitte einen Augenblick.

erfassen: vystihnout správný okamžikeinen günstigen Augenblick erfassen

stutzen: zarazit se na okamžikeinen Augenblick lang stutzen

chvíle: na poslední chvíliim letzten Augenblick, in letzter Minute

nestřežený: v nestřeženém okamžikuim unbewachten Augenblick

okamžik: přijít v pravý okamžikim richtigen Augenblick kommen

chvilka: Bude tu za chvilku.Er wird hier in einem Augenblick sein.

moment: v rozhodujícím momentěim entscheidenden Augenblick

mžik: udělat co v mžikuetw. in einem Augenblick machen

nevšední: nevšední okamžikynicht alltägliche Augenblicke

počkat: Počkej okamžik!Warte einen Augenblick!

přiléhavý: udělat co v přiléhavý okamžiketw. im passenden Augenblick tun

přítomný: přítomný okamžikjetziger Augenblick

příznivý: čekat na příznivý okamžikauf einen günstigen Augenblick warten

rozhodný: v rozhodné chvíliim entscheidenden Augenblick

vystihnout: vystihnout správný okamžikeinen günstigen Augenblick erfassen

Augenblick: Okamžik/Moment prosím!(Einen) Augenblick bitte!