Hlavní obsah

Moment

Der, podstatné jméno~(e)s, ~e

Vyskytuje se v

přechodový: das Übergangsmomentfyz. přechodový moment

světlý: světlé chvilkyhelle Momente

chvíle: Můžeš chvíli počkat?Kannst du einen Moment warten?

osudný: osudné okamžiky životaschicksalhafte Momente des Lebens

rozevřít se: Padák se v poslední chvíli rozevřel.Der Fallschirm hat sich im letzten Moment geöffnet.

rozmyslet si: Na poslední chvíli si to rozmyslel.Im letzten Moment hat er sich es anders überlegt.

vyrušit: Mohl bych (vás) na chvíli vyrušit?Dürfte ich (euch) für einen Moment stören?

poslední: dělat co na poslední chvílietw. im letzten Moment machen

Moment: teď, nyníim Moment

Augenblick: (Einen) Augenblick bitte!Okamžik/Moment prosím!

geeignet: v příhodném okamžikuim geeigneten Moment

verbinden: Moment, prosím, spojím vás (s ním)!Moment, bitte, ich verbinde Sie (mit ihm)!

moment: im entscheidenden Augenblickv rozhodujícím momentě