Hlavní obsah

každý

Zájmeno

  • jeder(mann)každý za sebejeder für sichkaždý z násjeder von unsv každém ohleduin jeder Hinsichtv každém případěauf jeden FallVlak jezdí každý den.Der Zug fährt jeden Tag.

Vyskytuje se v

hodina: každou hodinujede Stunde, stündlich

krok: na každém krokuauf Schritt und Tritt

líc: Každá věc má rub a líc.Jedes Ding hat zwei Seiten.

ohled: v každém ohleduin jeder Hinsicht

počasí: za každého počasíbei Wind und Wetter/jedem Wetter

disko: Každou sobotu chodí na disko.Jeden Samstag geht sie in die Disko.

doba: v každou roční dobuin jeder Jahreszeit

extra: Dám to každému extra.Ich gebe es jedem extra.

jezdit: jezdit každý víkend na chatujedes Wochenende ins Wochenendhaus fahren

klid: zachovat klid v každé situaciin jeder Situation die Ruhe bewahren

kromě: každý den kromě pátkujeden Tag außer Freitag

luxovat: Luxuje každý den.Er staubsaugt jeden Tag., Er saugt jeden Tag Staub.

muset: Každý musí zemřít.Jeder muss sterben.

my: každý z násjeder von uns

mýlit se: Každý se může mýlit.Jeder kann sich irren.

nahraditelný: Každý je nahraditelný.Jeder ist ersetzbar.

odkývat: odkývat komu každou hloupostj-m jede Dummheit abnicken

patřit: dát každému, co mu patříjedem geben, was ihm gehört

píchat: Musí mu každý den píchat inzulín.Sie muss ihm jeden Tag Insulin spritzen.

po: po každéjedes Mal

pobývat: pobývat každé léto u mořejedes Jahr am Meer verbringen

předcvičovat: předcvičit každý pohyb zvlášťjede Bewegung einzeln vorturnen

případ: v každém případěauf jeden Fall, jedenfalls

rozhodit: Každý neúspěch ho rozhodí.Jeder Misserfolg bringt ihn durcheinander.

se, si: Každý pátek se chodí do hospody.Man geht jeden Freitag in die Kneipe.

shora: Dívá se na každého shora.Er schaut auf jeden von oben herab.

splést se: Splést se může každý.Jeder kann sich irren.

trknout: To trkne každého!Das fällt jedem ein!

uspořit: Každý měsíc uspoří pět tisíc.Er spart monatlich fünf Tausend.

uvěřit: Uvěřila mu každé slovo.Sie glaubte ihm jedes Wort.

vidět se: Vidíme se každý týden.Wir sehen uns jede Woche.

vrtat se: Každou neděli se vrtá ve svém autě.Jeden Sonntag bastelt er an seinem Auto herum.

vyletět: Vyletí kvůli každé maličkosti.Er braust wegen jeder Kleinigkeit auf.

vysychat: Potok vysychá každé léto.Der Bach trocknet jeden Sommer aus.

vytírat: Každou neděli vytírá celý byt.Jeden Sonntag wischt sie die ganze Wohnung.

využít: využít každé volné minuty k čemujede freie Minute zu etw. nutzen

za: za každého počasíbei jedem Wetter

začátek: Každý začátek je těžký.Aller Anfang ist schwer.

zavadit: Na každém rohu zavadí o někoho známého.An jeder Ecke stößt er auf einen Bekannten.

zmýlit se: Každý se může zmýlit.Jeder kann sich irren.

cena: udělat co za každou cenuetw. um jeden Preis machen

cesta: jít každý svou vlastní cestouseine eigenen Wege gehen

chlup: vidět na čem (každý) chlupein Haar in jeder Suppe finden

kvést: Láska kvete v každém věku.Die Liebe blüht in jedem Alter.

práh: Každý ať si nejprve zamete před vlastním prahem.Jeder kehre vor seiner Tür.

převracet: převracet v ruce každou korunujeden Cent umdrehen

těžký: Každý začátek je těžký.Aller Anfang ist schwer.