Hlavní obsah

ohled

Vyskytuje se v

každý: v každém ohleduin jeder Hinsicht

Anbetracht: s ohledem na současnou situaciin Anbetracht der gegenwärtigen Situation

jeder, jede, jedes: v každém ohleduin jeder Hinsicht

Rücksicht: brát ohled na koho/coauf j-n/etw. Rücksicht nehmen

ohled: s ohledem na koho/comit Rücksicht/im Hinblick auf j-n/etw.