Hlavní obsah

ohled

Vyskytuje se v

každý: v každém ohleduin jeder Hinsicht

Anbetracht: in Anbetracht der gegenwärtigen Situations ohledem na současnou situaci

jeder, jede, jedes: in jeder Hinsichtv každém ohledu

Rücksicht: auf j-n/etw. Rücksicht nehmenbrát ohled na koho/co