Hlavní obsah

vzhled

Vyskytuje se v

mladistvý: mladistvý vzhledjugendliches Aussehen

vnější: vnější vzhleddas Äußere

estetický: estetický vzhledästhetisches Aussehen

možný: vzhledem k možné ztrátěangesichts eines möglichen Verlustes

provokativní: provokativní vzhledprovozierendes Aussehen

úhledný: úhledný vzhledein elegantes Aussehen

vzhledem k: vzhledem k okolnostemangesichts der Umstände

hinsichtlich: hinsichtlich seiner Gesundheitvzhledem k jeho zdraví

Äußerlichkeit: auf Äußerlichkeiten Wert legenklást důraz na vzhled

Bezugnahme: mit Bezugnahme auf j-n/etw.se zřetelem na koho/co, s přihlédnutím, vzhledem ke komu/čemu

geben: Er gibt viel auf sein Aussehen.Dbá hodně o svůj vzhled.