Hlavní obsah

přehled

Vyskytuje se v

chronologický: podat chronologický přehled událostíeine chronologische Übersicht der Vorkommnisse vorlegen

kurz: eine kurze Übersicht zur Verfügung stellendát k dispozici krátký přehled

Überblick: Archäologie im Überblickpřehled archeologie