Hlavní obsah

kurz, kurs

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (vzdělávací) der Kurs(us), der Lehrgangkurz pro začátečníkyder Anfängerkurs(us)jazykový kurzder Sprachkurs
  2. (směnný) der Kursdevizový kurzder Devisenkurskurz dolaru/akcií/cenných papírůder Dollarkurs/Aktienkurs/Wertpapierkurs
  3. (směr pohybu) der Kursdopr. kurz lodi/letadlader Kurs des Schiffes/Flugzeugs

Vyskytuje se v

barmanský: der Barkeeperkursbarmanský kurz

cimprcampr: rozbít co na cimprcampretw. kurz und klein hauen

doba: v nejkratší možné doběin kürzester Zeit

dolarový: der Dollarkursdolarový kurz

instruktorský: der Instruktorenkursinstruktorský kurs

korespondenční: der Korrespondenzkurskorespondenční kurz

moderátorský: der Moderatorenkursmoderátorský kurz

předtím: krátce předtímkurz vorher

směnárenský: der Wechselkurssměnárenský kurz

stručně: stručně a jasněkurz und bündig, klipp und klar

trenérský: der Trainerkurstrenérský kurz

výcvikový: der Ausbildungskursvýcvikový kurz

vzdělávací: der Bildungskursvzdělávací kurs

začátečnický: der Anfängerkurszačátečnický kurz

začátečník: die Anfängerkursekurzy pro začátečníky

zkratka: ve zkratceverkürzt, kurz

donedávna: Donedávna to platilo.Bis vor kurzem galt es.

hledat: hledat nejkratší cestuden kürzesten Weg suchen

intenzivní: der Intensivkurs etw. Genintenzivní kurz čeho

kápnout: Doufám, že mi z toho něco kápne.Ich hoffe, dass ich nicht zu kurz komme.

krátce: krátce řečenokurz gesagt/gefasst

krátký: krátká přestávkaeine kurze Pause

načas: načas navštívit koho/coj-n/etw. auf kurze Zeit besuchen

nakrátko: Přijeli jsme jen nakrátko.Wir sind nur für kurze Zeit gekommen.

nato: krátce natokurz darauf

nedávný: do nedávné dobybis vor kurzer Zeit

obsah: stručný obsah článkuein kurzer Artikelinhalt

odběhnout: odběhnout si na chvíli z kanceláředas Büro kurz verlassen

odmlčet se: Řečník se krátce odmlčel.Der Redner hielt kurz inne.

odskočit si: Jen si na chvíli odskočím.Ich gehe nur kurz weg.

olejomalba: ein Kurs in Ölmalereikurz olejomalby

opět: Krátké sukně jsou opět módní.Kurze Röcke sind wieder in.

osmahnout: Nejprve musíš maso krátce osmahnout.Du musst erst das Fleisch kurz anbraten.

pokročilý: ein Kurs für Anfänger und Fortgeschrittenekurz pro začátečníky i pokročilé

potichu: Buď chvíli potichu!Sei kurz still!

před, přede: před nedávnemvor kurzem

vydechnout: Musím si na chvíli vydechnout.Ich muss kurz Luft holen.

vzhlédnout: Krátce vzhlédla od snídaně.Sie sah kurz vom Frühstück auf.

zavolat si: Musím si zavolat.Ich muss kurz telefonieren.

zkrátka: zkrátka a dobřekurz und gut

noha: Lež má krátké nohy.Lügen haben kurze Beine.

proces: udělat krátký proces s kým/čímmit j-m/etw. kurzen Prozess machen

přijít: přijít zkrátkazu kurz kommen

abkommen: vom Kurs abkommenodchýlit se od kurzu

besinnen: po krátkém/bez dlouhého rozmýšlenínach kurzem/ohne langes Besinnen

Zeit: krátkodobě odcestovatauf/für kurze Zeit verreisen

abbauen: Sportovec odpadl krátce před cílem.Der Sportler baute kurz vor dem Ziel ab.

Anfänger: Kurse für Anfängerkurzy pro začátečníky

Ärmel: šaty s krátkými rukávyein Kleid mit kurzen Ärmeln

aufflammen: Zapalovač krátce vzplanul.Ein Feuerzeug flammte kurz auf.

Ausländer: Spanischkurse für Ausländerkurzy španělštiny pro cizince

bündig: stručně (a jasně)kurz und bündig

dürfen: Mohu vás na chvíli vyrušit?Darf ich Sie kurz stören?

einschreiben: sich für einen Kurs einschreibenzapsat se do kurzu

Kurs: einen Kurs in Spanisch belegenzapsat si kurz španělštiny

kurz: vzdát co kousek před cílemetw. kurz vor dem Ziel aufgeben

mitmachen: einen Kochkurs mitmachennavštěvovat kurz vaření

nur: Viděl jsem ho jen chvíli.Ich habe ihn nur kurze Zeit gesehen.

prägnant: co krátce a výstižně formulovatetw. kurz und prägnant formulieren

Schnitt: krátký (se)střihein kurzer Schnitt

Übersicht: krátké shrnutí učivaeine kurze Übersicht über den Lehrstoff

vorher: krátce předtímkurz vorher

gut: zkrátka a dobřekurz und gut

kommen: přijít zkrátkazu kurz kommen

Lüge: Lež má krátké nohy.Lügen haben kurze Beine.

Prozess: udělat s kým/čím krátký procesmit j-m/etw. kurzen Prozess machen

Toresschluss: v hodině dvanácté, za pět minut dvanáctkurz vor Toresschluss

Bein: Lež má krátké nohy.Lügen haben kurze Beine.