Hlavní obsah

abkommen

Předpony

Einkommen Unterkommen Vorkommen ankommen aufkommen auskommen beikommen daherkommen darumkommen davonkommen dazukommen durcheinanderkommen durchkommen einkommen emporkommen entgegenkommen entkommen fortkommen herankommen heraufkommen herauskommen hereinkommen herkommen herumkommen herunterkommen herüberkommen hinauskommen hineinkommen hinkommen hinwegkommen hinzukommen kommen loskommen mitkommen nachkommen umkommen unterkommen verkommen vorankommen vorbeikommen vorkommen wegkommen weiterkommen wiederkommen zukommen zurückkommen zusammenkommen zuvorkommen übereinkommen überkommen

Vyskytuje se v

abkommen: sejít z cestyvom Weg abkommen

freundschaftlich: uzavřít přátelskou dohodu s kýmmit j-m ein freundschaftliches Abkommen treffen

dohoda: Mnichovská dohodaMünchner Abkommen

odbočit: odbočit od tématuvom Thema abkommen

téma: odbočit od tématuvom Thema abkommen

cesta: sejít z cestyvom rechten Weg abkommen